Få kontroll över företagets filer med Digital asset management

Den ökade användningen av olika sorters media på ett företag innebär även ett ökat antal filer att bearbeta, redigera och underhålla. Utan ett system kan filmer, bilder, ljudfiler och annan media lätt bli spridda på olika platser i företaget och därmed bli väldigt svåra att få tag i samt ha kontroll över.

Samlade och skyddade filer

Digital asset management (DAM) är ett sätt att lagra och ordna foton, grafik, filmer, ljud och text i digital form. Tack vare en sökfunktion blir de lätta att komma åt då de behövs. Ofta innehåller även pro­gram för digital material­hantering skydd mot otillåten an­vändning av materialet, som till exempel pirat­kopiering samt skydd för upp­hovs­rätten.

Håll kontroll på filerna

Med Digital asset management får företaget en central lagringsplats där det går att producera, lagra, uppdatera och publicera material. Med DAM är det lätt att få en jämn kvalitet och ökad säkerhet på mediafiler eftersom det på en och samma plats går att kontrollera materialet. Det går dessutom alltid att komma åt rätt format för den enhet som filerna ska användas på.

Lättillgängliga filer effektiviserar arbetet

DAM är väldigt användbart då många personer behöver åtgång till olika filer. Handlar det om en stor mängd filer så är det extra viktigt att säkert kunna förvara dem på en plats som blir central för allt från texter och bilder till filmer och ljud. Filerna finns därmed alltid tillgängliga från mobila enheter och datorer samt kan även delas med interna och externa resurser.

Morgondagens Digital asset management

Tar man det steget längre så kan DAM ge förslag på innehåll riktat till användaren baserat på milstolpar, trender, nyheter och så vidare. Framtidens DAM är de som automatiskt erbjuder det som gör organisationen mer effektivt. Det är något som företaget Encode arbetat med i många år och deras tjänster baseras på vad kunder eftersöker och behöver. Få kontroll över Digital asset management (DAM) med hjälp av Encodes tjänster. 

Leave a Comment