Hur hittar man en advokat i Göteborg?

Göteborg är Sveriges andra stad när det kommer till storlek och befolkning. Det i sig betyder att staden har massor att erbjuda. Behöver du en advokat eller jurist i Göteborg kan du därför räkna med ett stort utbud av olika byråer där https://advokatfirmanop.se/sv är bara ett exempel. Det behöver inte alls vara svårt att hitta en jurist eller advokat. Frågan är ifall du hittar en bra sådan och om hen gör ett bra jobb. Hur ska en advokat vara för att klassas som bra? Den frågan besvarar vi under nästa rubrik.

 

Vad krävs för att vara en bra advokat

En bra advokat ska först och främst kunna kommunicera med sina klienter, visa medkänsla och vara hängiven. Varje klient är den andra olik, även om fallen kan vara detsamma därför behöver en bra advokat skapa ett starkt band med sin klient för att lösa dess problem. Advokatyrket kräver inte bara breda kunskaper och erfarenhet utan även många egenskaper som har med empati och sympatisk bemötande att göra. Det är onekligen en svår kombination att uppnå och det är långt ifrån alla som lyckas med det.

 

En jurist eller en advokat?

En jurist kan utföra i princip samma arbetsuppgifter som en advokat. Det intressanta är att vem som helst egentligen kan kalla sig för jurist. Detta gäller inte advokaterna. En advokat måste ha fått tillstånd från Advokatförbundet efter en avslutad utbildning på en svensk högskola eller universitet. Utbildningen kan ta mellan 4 -5 år beroende på vilken examen den studerande väljer att ta. En Magisterexamen brukar ta ett år extra. Advokatyrket delas på olika specialområden. Några exempel är handelsrätt, asylrätt, familjerätt, brottmål, bodelning, migrations- och konsumenträtt m.fl. Varje område kräver specifika kunskaper som varje advokat måste vara införstådd med. Lagarna ändras kontinuerligt vilket betyder att advokater måste hålla sig informerade om gällande praxis.

Comments are closed.