En arborist i Lund kan hjälpa träden på tomten att må så bra som möjligt

23 juni 2022
Cecilia Olsson

editorial

Träd som växer i tät bebyggelse, som exempelvis i Lund, kan behöva lite extra hjälp för att kunna må riktigt bra. Till skillnad från träd som växer fritt i naturen så finns det begränsad plats för trädets rötter och grenar när de växer i städer och de utsätts dessutom för många yttre påfrestningar såsom luftföroreningar. En åtgärd som kan göra att trädet får goda förutsättningar att må bra är beskärning. Eftersom en felaktig beskärning kan orsaka stor skada på trädet så är det alltid säkrast att anlita en arborist som kan sköta beskärningen med lyckat resultat. 

Varför ska man beskära träd?

De viktigaste anledningarna till att man bör beskära sina träd är för att se till så att de mår bra och inte utgör någon fara för omgivningen. En beskärning kan nämligen hjälpa till att bibehålla ett träds hälsa och det kan uppnås genom att man tar bort döda, sjuka och överflödiga grenar. När ett träd blir rätt beskuret så kan också luft cirkulera och solens strålar når större delar av trädet vilket främjar dess tillväxt.

arborist Lund

Sjuka, döda eller skadade grenar kan utgöra en risk för människor, djur och egendom i närheten av trädet och man bör därför se till att ta bort dem. Genom att beskära trädet kan man helt enkelt undvika olyckor. Vissa gånger kan det dock vara så att ett träd mår så pass dåligt av exempelvis en sjukdom att man måste fälla trädet för att stoppa smittan från att spridas, samt för att trädet inte ska innebära en risk för omgivningen.

Arborist i Lund med mycket goda kunskaper

Söker man en arborist i Lund som vet hur träd ska tas om hand för att växa sig starka och fina så kan man vända sig till Alias Arborist. Det kan handla om allt från att besiktiga, beskära och vårda till att fälla träd. Oavsett så kan Alias Arborist hjälpa och ge träd de bästa förutsättningarna att klara sig under många år.

Fler nyheter