Det finns förskola på Södermalm med möjligheter

Ett barn tillbringar ofta många timmar på sin förskola, och hur den förskolan är påverkar barnets utveckling under den tid man som förälder är på jobbet. De vuxna och den miljö som ens barn möter kan vara stimulerande och utvecklande om man hittar den förskola som stämmer med ens egna värderingar och tankar om utveckling. Genomtänkta och luftiga lokaler med plats och resurser för kreativt skapande med olika material ger barnen tillgång till de egna talanger och möjligheter som ligger hos varje individ.

Alla människor utvecklar olika förmågor i sin egen takt och då är det viktigt att lyhördheten för ett barns egen process finns där. De små grupperna på exempelvis Crocodill har gjort det möjligt att ta hänsyn till och se varje barn för vad just det är och vad det behöver utveckla just nu. Ett barn har så många möjligheter och förmågor som kan utvecklas om det får möjligheten att vara sig själv.

 

 

En förskola som ser barnet ur ett helhetsperspektiv

Det viktiga är att hitta en balans i tillvaron. Ibland behöver man få sitta i en lugn miljö och göra något alldeles för sig själv, för att sedan kunna få leka av sig lite energi utomhusPå en förskola på Södermalm finns det därför förutsättningar att stimulera utveckling genom lekar, praktiska uppgifter och utflykter till både friluftsaktiviteter och museer.

Men att bli medveten om omvärlden är också en del i ett barns spännande utveckling, och då är det fint att få komma ut på stan och öva sig i att åka buss, spårvagn eller tunnelbana till olika utflyktsmål. Förutsättningarna för en flexibel förskola är en tydlig pedagogik, fasta genomtänkta rutiner och kunnig erfaren personal som får arbeta i små barngrupper. Hälsosam mat och matro är också viktiga ingredienser för att ett barn ska få en bra dag.