Det första fordonet

Det första fordonet

”What I do for a living? I live for a living.” Citat återkommer ofta i tankarna, även om det måste ha varit närapå ett decennium sedan dokumentären ”This way of … Continue Reading →