Brottmål i Göteborg

Brottmål i Göteborg som kan ge mer än sex månaders fängelse berättigar till en offentlig försvarare. Det innebär att det då är staten som betalar den advokat som bistår och försvarar den som är misstänkt för att ha utfört brottet. Men fälls man för brottet kan man i efterhand bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av kostnaden. Det kan vara värt att nämna att det i en hemförsäkring också ingår ett rättsskydd, vilket kan vara bra att ta till vid mindre förseelser och brott.

Anser rätten att man har rätt till en offentlig försvarare ska man ta möjligheten att själv välja advokat, det har man rätt till. Det är nämligen inte säkert att den advokat som rätten annars föreslår är specialiserad på brottmål, eller har tillräckligt stor erfarenhet. Vet man inte namnet på någon advokat kan man även be att få byta vid ett senare tillfälle. Det är viktigt att man är nöjd med sin advokat och att man känner att man får den juridiska hjälp som man behöver.

 

 

Detta utmärker en skicklig brottmålsadvokat

Det tar tid att bli en skicklig brottmålsadvokat och för att bibehålla sina kunskaper krävs det också att man regelbundet försvarar klienter i rätten. Därför är det ingen bra idé att välja en nybakad advokat som precis fått sin licens. Som brottsmisstänkt får man oftast genomgå flera polisförhör och en erfaren advokat vet på ett ungefär vilka frågor som polisen kan komma att ställa, och kan då förbereda sin klient.

Första kontakten med en brottmålsadvokat tas oftast per telefon, och man får då beskriva vad man är misstänkt för. Det händer att advokater tackar nej för att de känner att uppdraget är för komplicerat för dem, och att de inte besitter rätt kunskaper. Ofta kan de då i stället ge förslag på andra advokater och bra försvarare.

Leave a Comment