Ska du leda ett projekt?

Många företag driver projekt i sin verksamhet, och det innebär en stor utmaning för medarbetarna. Särskilt gäller det om chefen har utsett dig till att leda det, och du inte har en aning om hur du ska lyckas med det eller hur det ska gå till. Förmodligen tycker du att det verkar spännande och vill eller kan inte tacka nej till uppdraget. Kanske har du en specialistfunktion inom ditt yrke – men projektledning är något nytt. Då kan du med fördel gå en särskild projektledarutbildning, som ger dig handfasta kunskaper om hur man gör. Ledarskapsutbildning är en viktig del när man ska genomföra projekt framgångsrikt. Länktips: http://www.wenell.se/ 

 

Utbildningen är individanpassad

Om du redan har vissa kunskaper kanske du bara vill fördjupa dem eller bredda din kompetens. Därför kan man välja hur omfattande utbildning man behöver, och den anpassas till dig och till arbetsuppgiften. Ledarskapsfrågor är en viktig bit, och med en bra beteendekompetens kan du få dina projektdeltagare att vilja samarbeta på ett effektivt sätt. Metodkompetens innebär kunskaper om olika styrsystem inom projektet, exempelvis Lean, Scrum och andra agila angreppssätt. Agilt innebär här att flexibelt och effektivt snabbt kunna genomföra förändringar och handlar mycket om attityder och inställning. 

 

 

Kompetens inom koncernen

För att lyckas med sitt projekt, måste alla medarbetarna dra åt samma håll och gemensamt och snabbt utforma t.ex. kravspecifikationer. Det är alltså något som ska arbetas fram tillsammans, inte något som är fastställt från början. Detta kräver förstås stor mognad, kunskap och kompetens. Har ni många utländska medarbetare inom koncernen kan ni få utbildningen på engelska. Change management är en viktig bit för många företag och kompetent personal är mycket efterfrågad. Vill du gå ett steg längre och satsa på att bli certifierad projektledare, får du ett speciellt kompetensbevis, ett certifikat från PMI, världens ledare organisation när det gäller projektledning.

Comments are closed.