Ska du jobba i en finmekanisk verkstad när du blir stor?

advertorial

Vad ska du bli när du blir stor? Den där frågan återkommer ständigt för den som är ung. Människor i din närhet har förväntningar på dig. Förväntningar på att du ska fylla din potential och bli så förverkligad du någonsin kan bli. Vad svaret är på den där frågan är väldigt individuellt. Dessutom kommer svaret troligtvis att skifta väldigt många gånger genom årens lopp. Men någon gång skulle svaret kunna vara att jobba som finmekaniker.

Att jobba i en finmekanisk verkstad må möjligtvis inte vara det mest välbetalda arbete du kan hitta i världen. Enligt Framtid.nu ligger en genomsnittslön på cirkla 25 900 kronor. Före skatt. Men folk väljer sällan att jobba i en finmekanisk verkstad på grund av lönen. Då hade man kunnat jobba med annat. Folk väljer istället att arbeta i en finmekanisk verkstad tack vare den stimulans det erbjuder och den tjänst som det innebär för samhället som helhet.

 

 

Många vägar till jobben

Det är i finmekaniska verkstäder som magin sker. Eller magi och magi, det är egentligen inte magi. Det är snarare produkten av välutbildade män och kvinnor som lärt sig tillverka saker och ting i små skalor, som till exempel kameror eller sjukvårdsutrustning. Och det är inte minst män och kvinnor som kommer från väldigt många olika utbildningar. Det är inte bara en väg som leder fram till ett jobb som finmekaniker. 

Du kan nämligen få jobb i en finmekanisk verkstad om du till exempel gått teknikprogrammet, fordonsprogrammet, el- och energiprogrammet eller industriella programmet på gymnasiet. 

Och även om du inte gjort det kan du såklart gå på komvux eller någon annan vuxenutbildning för att läsa in behörigheten som ger den typen av jobb. Världen ligger öppen för alla framtida finmekaniker. Det är bara att rätta sig in i ledet. Vad ska du bli när du bli stor?