Så ansöker man om en rekonstruktion som kan rädda företaget från konkurs

Ett företag som inte kan betala sina skulder går förr eller senare i konkurs. Är det så att bolaget för stunden inte har möjlighet att betala sina skulder men på sikt ändå kan lösa sina ekonomiska problem så kan en företagsrekonstruktion vara ett bra alternativ, istället för konkurs. De företag som kan tjäna på en rekonstruktion är de som nu eller inom kort inte kan betala sina förfallna skulder. Samtidigt måste det finnas förutsättningar för att rekonstruktionen ska kunna leda till att företaget ordnar upp de ekonomiska problemen och att verksamheten åter igen blir lönsam.

En rekonstruktör kan hjälpa till med ansökan 

Ett företag som är i behov av företagsrekonstruktion kan skicka en ansökan till tingsrätten i den ort där bolaget har sitt säte. Bland annat ska ansökan innehålla ett förslag på en rekonstruktör, vilken är den som bland annat hjälper företaget att verkställa rekonstruktionsplanen samt stöttar med råd och hjälp under hela processen. Det är därmed vanligt att den tilltänkta rekonstruktören är med redan då ansökan ska skrivas. 

Vad ska en ansökan innehålla?

En ansökan om företagsrekonstruktion ska innehålla en kortfattad beskrivning av företagets ekonomiska situation samt vilka orsaker som ligger till grund för att bolaget har svårt att betala sina skulder. Den ska även innehålla en en lista över de som företaget har skulder till (borgenärsförteckning), en redogörelse för hur företaget planerar att verksamheten ska bedrivas i fortsättningen för att kunna återfå lönsamheten igen samt hur man ska gå till väga för att nå en uppgörelse med borgenärerna.

Erfarna rekonstruktörer

Ansökan ska som sagt också innehålla ett förslag på en rekonstruktör samt relevanta uppgifter om personens lämplighet för uppdraget. Önskar man hjälp från erfarna och kunniga rekonstruktörer som finns med hela vägen och hjälper företaget på fötter igen så kan man vända sig till RekonstruktionsGruppen. Det är en rikstäckande organisation som hjälper företag med tillfälliga ekonomiska problem att genomgå en rekonstruktion.