Lär dig mer om logistik och 3PL

26 oktober 2022
Camilla Holmgren

editorial

När du startar ett företag är det viktigt att ha koll på alla aspekter av verksamheten. En viktig del är logistiken – alltså hur varorna hanteras från inköp till slutdestination. I den här artikeln går vi igenom begreppet 3PL, vilka olika typer av 3PL som finns och fördelarna med att använda sig av en 3PL-leverantör, såsom till exempel Hillmerslogistik (https://www.hillmerslogistik.se/tjaenster#3pl).

Vad är 3PL?

3PL, eller tredjepartslogistik, är en tjänst där företag lägger ut sina logistik- och transportbehov på ett specialiserat företag. Företaget tillhandahåller de nödvändiga resurserna, infrastrukturen och expertisen för att hantera frakt och leverans av varor.3PL

Olika typer av 3PL

Det finns olika typer av 3PL-tjänster tillgängliga, beroende på företagets behov.

  1. Transporthantering – Denna typ av 3PL hanterar alla aspekter av transporter, från planering och samordning till genomförande. De samarbetar med transportföretag för att hitta de bästa rutterna och priserna.
  2. Lagerhantering – Denna typ av 3PL hanterar alla aspekter av lagerhållning, från lagring och lagerhantering till orderuppfyllelse.
  3. Distributionshantering – Denna typ av 3PL hanterar distributionen av varor, från hantering av returer till hantering av lagernivåer på olika platser.
  4. Integrerad logistik – Denna typ av 3PL kombinerar alla ovanstående tjänster i ett enda omfattande paket.

Fördelar med 3PL-leverantörer

Det finns många fördelar med att använda en 3PL-leverantör, bland annat:

1. Kostnadsbesparingar – Om du lägger ut logistiken på en 3PL kan ditt företag spara pengar på transport- och lagerkostnader.

2. Effektivitet – En bra 3PL-leverantör har de nödvändiga resurserna och expertisen för att hantera dina logistikbehov på ett effektivt sätt, vilket gör att du får mer tid över för att fokusera på andra aspekter av din verksamhet.

3. Flexibilitet – En 3PL kan skalas upp eller ned vilket ger dig flexibiliteten att utveckla din verksamhet utan att du behöver investera i ytterligare resurser.

Vad kostar 3PL?

Kostnaden för 3PL-tjänster varierar beroende på typ och omfattning av de tjänster som tillhandahålls. Transporthantering kostar till exempel vanligtvis mellan 2-5 % av den totala transportkostnaden.

Fler nyheter