Få ersättning för olycka med ett invaliditetsintyg

Olycksfall kan lämna efter sig bestående men som påverkar vår vardag. Något som kan vara tufft att uppleva då vardagen inte längre är densamma. Kanske är det svårt att genomföra tidigare arbetssysslor eller orka hålla fokus under en längre stund.

Oavsett vad olyckan har haft för påverkan så finns det rätt till ekonomisk ersättning om du sedan tidigare har haft en olycksfallsförsäkring. Omkring ett år efter skadan tar försäkringsbolaget kontakt och stämmer av om det finns kvarstående besvär. Om så är fallet inleds en process gällande ekonomisk ersättning där du behöver införskaffa ett invaliditetsintyg. 

Snabbt och kostnadsfritt via kliniker med specialister 

Ett utförande av Invaliditetsintyg kan göras via en intygsmottagning. Besöket tar oftast inte längre än en timme och genomförs av specialister med särskild utbildning. Att fastställa medicinskt invaliditet kräver mycket kunskap och erfarenhet. 

De personer som genomför undersökningen har länge arbetat som läkare. Därför kan man vara trygg med att läkaren har god kunskap och erfarenhet av hur skador ter sig på kort och lång sikt. Utifrån denna kunskap kan läkaren därmed göra en korrekt bedömning som lämnas över till försäkringsbolaget. 

Besöket är kostnadsfritt och består av en intervju och en undersökning. I samtal med specialisten redovisas de skador som upplevts sedan olyckan och hur det påverkar vardagen. Sedan görs en undersökning där man testar rörlighet, styrka, felställningar, ömhet, ledförslitningar med mera. 

Ekonomisk ersättning och dokumentation 

Utifrån den medicinska bedömningen och invaliditetsintyget görs en bedömning gällande medicinsk invaliditet i procent av en handläggare på försäkringsbolaget. Hur många procent som besvären motsvarar medicinsk invaliditet kommer slutligen bestämma vilken ersättning som ges. Oavsett om olyckan har gett mindre eller större men är det en god idé att genomföra en bedömning och erhålla ett invaliditetsintyg. Det är alltid bra att ha dokumenterat för att kunna visa upp i de situationer som det behövs.

Leave a Comment