Byggen av moduler

Att konstruera modulbyggen innebär att man bygger samman flera olika moduler till en enhet, som om man skulle bygga ihop legoklossar ungefär. Det finns en standardstorlek som man oftast använder sig av. Men det finns även mindre moduler som man kan använda enbart eller som tillbyggnad av något slag. 

De vanligaste modulerna är ungefär nio meter långa och tre meter breda. I mitten på långsidan brukar det finnas en dörr eller en öppning. På det sättet kan man sätta ihop en obegränsad mängd moduler till den storlek som man önskar.

 

Ökad yta på höjden

Det går även att sätta byggmoduler ovanpå varandra i några våningar. Vanligast är då att man sätter en trappa på utsidan, som man kan täcka om man vill. Men det finns även moduler som har en trappa inuti. Det blir ett system som oftast används för tillfälliga lokaler som kontor, sjukhus och skolor. Men det finns även representerat på byggplatser där man vill kunna förflytta sig utan att gå utomhus. 

I vissa fall brukar man även ha en varierad kombination av flera olika inredningar i modulerna. Några kan ha endast kontor i sig, medan andra kan ha kök, badrum, omklädningsrum eller vara helt öppna som mötesrum eller matsalar.  

 

 

Leva och bo

Moduler används ofta som byggbodar, det vill säga det hus där byggjobbarna kan byta om, gå på toaletten och äta sina måltider. Men det finns även moduler av samma konstruktion som används som bostäder. Det kan vara tillfälliga bostäder vid en renovering eller om en skada på byggnaden har skett. Man kan också använda sig av bostadsmoduler till studentboenden eller andra situationer där man behöver montera bostäder snabbt och enkelt. 

Man kan välja om man vill köpa sina moduler eller om man vill hyra dem. Ett flexibelt och lätt sätt att snabbt kunna öka sina ytor och lika snabbt avyttra dem.

Leave a Comment