Avsättning till tjänstepension via AFA försäkring

Något som många tycker är tråkigt att tänka på är pensionen. Men den som gör en avsättning till tjänstepensionen kan få ett lugn i magen och en förhoppning om ett friare och bättre liv när pensionsdagen äntligen kommer. Det finns aktörer som ligger i framkanten när det gäller att hitta bra sätt för pensionsplanerare att få ut mer på sin pension, samt få ett enklare och tryggare sätt att spara.

Pensionens olika delar går alltid att påverka och det kan finnas möjlighet att påverka den på fler sätt än vad du kanske är medveten om. Förutom den statliga pensionen, så finns det tjänstepension och även eget pensionssparande. Alla dessa tre delar kan du påverka genom att tänka på ett planerat och smart sätt under din yrkesverksamma period. Det handlar bara om att prioritera och fundera över vad det är som du just då tycker är viktigast för dig och din familj.

 

 

Trygga tjänstepensionen på ett alternativt sätt

Du kan påverka din tjänstepension på ett sätt som du kanske inte ens har tänkt på. Det vill säga genom att ta en försäkring som gör att du får en avsättning till din tjänstepension trots att du är föräldraledig eller sjuk. Tillfällen när din arbetsgivare annars inte kommer betala in något till din tjänstepension. För dig som råkar ut för återkommande sjukdomar, eller som har sjuka barn, så kan det vara en räddning.

Om du är ung så kanske du inte tänker så mycket på den pension som du går miste om, men för dig som börjar komma upp lite i åren så kan det vara en nödvändighet att planera inför det som komma skall. För dig som vill få mer information och stöd gällande din tjänstepension så finns det mycket information att få via en enkel sökning på internet. Eller via hemsidor som exempelvis www.afaforsakring.se.