Brottmål i Göteborg

Brottmål i Göteborg som kan ge mer än sex månaders fängelse berättigar till en offentlig försvarare. Det innebär att det då är staten som betalar den advokat som bistår och … Continue Reading →